สายตรงผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เปิดสายตรงถึงผู้อำนวยการขึ้น เพื่อเป็นที่บอกกล่าวหรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุก ๆ ท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้อำนวยการแต่เพียงผู้เดียว จึงขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคลคลอื่น
ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในหน่วยงาน