ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
อยู่ในระหว่างการพัฒนา

เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ขออภัยในความไม่สะดวก