พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

diploma-61