สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 - 2561