PNCC Open House 2016

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 - วันที่ 2 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการ PNCC Open House 2016 เปิดรั้ววิทยาลัยชุมชนปัตตานี สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้รับเกียรติจาก นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวต้อนรับ และในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เกมปริศนาฟ้าแลบ กิจกรรมโต้วาที การประกวดร้อเพลงสากล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และมีการสอนหลักสูตรอาชีพ จำนวน 15 หลักสูตร ทั้งนี้นายอุดม ธรรมเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มาเป็นประธานปิดพิธีและได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าประกวดในกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด

  • สถานที่: วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • วันที่: 3 ต.ค. 2559
  • โดย: ธีรัช นิสอน
  • จำนวน: 124 ภาพ
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4
IMAGE 5
IMAGE 6
IMAGE 7
IMAGE 8
IMAGE 9
IMAGE 10
IMAGE 11
IMAGE 12
IMAGE 13
IMAGE 14
IMAGE 15
IMAGE 16
IMAGE 17
IMAGE 18
IMAGE 19
IMAGE 20
IMAGE 21
IMAGE 22
IMAGE 23
IMAGE 24
IMAGE 25
IMAGE 26
IMAGE 27
IMAGE 28
IMAGE 29
IMAGE 30
IMAGE 31
IMAGE 32
IMAGE 33
IMAGE 34
IMAGE 35
IMAGE 36
IMAGE 37
IMAGE 38
IMAGE 39
IMAGE 40
IMAGE 41
IMAGE 42
IMAGE 43
IMAGE 44
IMAGE 45
IMAGE 46
IMAGE 47
IMAGE 48
IMAGE 49
IMAGE 50
IMAGE 51
IMAGE 52
IMAGE 53
IMAGE 54
IMAGE 55
IMAGE 56
IMAGE 57
IMAGE 58
IMAGE 59
IMAGE 60
IMAGE 61
IMAGE 62
IMAGE 63
IMAGE 64
IMAGE 65
IMAGE 66
IMAGE 67
IMAGE 68
IMAGE 69
IMAGE 70
IMAGE 71
IMAGE 72
IMAGE 73
IMAGE 74
IMAGE 75
IMAGE 76
IMAGE 77
IMAGE 78
IMAGE 79
IMAGE 80
IMAGE 81
IMAGE 82
IMAGE 83
IMAGE 84
IMAGE 85
IMAGE 86
IMAGE 87
IMAGE 88
IMAGE 89
IMAGE 90
IMAGE 91
IMAGE 92
IMAGE 93
IMAGE 94
IMAGE 95
IMAGE 96
IMAGE 97
IMAGE 98
IMAGE 99
IMAGE 100
IMAGE 101
IMAGE 102
IMAGE 103
IMAGE 104
IMAGE 105
IMAGE 106
IMAGE 107
IMAGE 108
IMAGE 109
IMAGE 110
IMAGE 111
IMAGE 112
IMAGE 113
IMAGE 114
IMAGE 115
IMAGE 116
IMAGE 117
IMAGE 118
IMAGE 119
IMAGE 120
IMAGE 121
IMAGE 122
IMAGE 123
IMAGE 124