การศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวฯ อ.ยะหริ่ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กิจกรรม : การจัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ และนายวิชาพรชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวต้อนรับ โดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ตำบลบางปู ตำบลแหลมโพธิ์ และตำบลตาโล๊ะกาโปร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รายละเอียด

  • สถานที่: วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • วันที่: 12 ต.ค. 2559
  • โดย: กัลย์ธีรา วงศ์พายัพไพบูลย์
  • จำนวน: 55 ภาพ
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4
IMAGE 5
IMAGE 6
IMAGE 7
IMAGE 8
IMAGE 9
IMAGE 10
IMAGE 11
IMAGE 12
IMAGE 13
IMAGE 14
IMAGE 15
IMAGE 16
IMAGE 17
IMAGE 18
IMAGE 19
IMAGE 20
IMAGE 21
IMAGE 22
IMAGE 23
IMAGE 24
IMAGE 25
IMAGE 26
IMAGE 27
IMAGE 28
IMAGE 29
IMAGE 30
IMAGE 31
IMAGE 32
IMAGE 33
IMAGE 34
IMAGE 35
IMAGE 36
IMAGE 37
IMAGE 38
IMAGE 39
IMAGE 40
IMAGE 41
IMAGE 42
IMAGE 43
IMAGE 44
IMAGE 45
IMAGE 46
IMAGE 47
IMAGE 48
IMAGE 49
IMAGE 50
IMAGE 51
IMAGE 52
IMAGE 53
IMAGE 54
IMAGE 55