อบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษา แก้ไขปัญหายาเสพติด

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำนิสิตนักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" (วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวต้อนรับ และในแต่ละกิจกรรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ในกิจกรรมภาคค่ำ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด

  • สถานที่: โรงแรมซีเอสปัตตานี
  • วันที่: 18 ต.ค. 2559
  • โดย: นัสรีน นิเงาะ
  • จำนวน: 110 ภาพ
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4
IMAGE 5
IMAGE 6
IMAGE 7
IMAGE 8
IMAGE 9
IMAGE 10
IMAGE 11
IMAGE 12
IMAGE 13
IMAGE 14
IMAGE 15
IMAGE 16
IMAGE 17
IMAGE 18
IMAGE 19
IMAGE 20
IMAGE 21
IMAGE 22
IMAGE 23
IMAGE 24
IMAGE 25
IMAGE 26
IMAGE 27
IMAGE 28
IMAGE 29
IMAGE 30
IMAGE 31
IMAGE 32
IMAGE 33
IMAGE 34
IMAGE 35
IMAGE 36
IMAGE 37
IMAGE 38
IMAGE 39
IMAGE 40
IMAGE 41
IMAGE 42
IMAGE 43
IMAGE 44
IMAGE 45
IMAGE 46
IMAGE 47
IMAGE 48
IMAGE 49
IMAGE 50
IMAGE 51
IMAGE 52
IMAGE 53
IMAGE 54
IMAGE 55
IMAGE 56
IMAGE 57
IMAGE 58
IMAGE 59
IMAGE 60
IMAGE 61
IMAGE 62
IMAGE 63
IMAGE 64
IMAGE 65
IMAGE 66
IMAGE 67
IMAGE 68
IMAGE 69
IMAGE 70
IMAGE 71
IMAGE 72
IMAGE 73
IMAGE 74
IMAGE 75
IMAGE 76
IMAGE 77
IMAGE 78
IMAGE 79
IMAGE 80
IMAGE 81
IMAGE 82
IMAGE 83
IMAGE 84
IMAGE 85
IMAGE 86
IMAGE 87
IMAGE 88
IMAGE 89
IMAGE 90
IMAGE 91
IMAGE 92
IMAGE 93
IMAGE 94
IMAGE 95
IMAGE 96
IMAGE 97
IMAGE 98
IMAGE 99
IMAGE 100
IMAGE 101
IMAGE 102
IMAGE 103
IMAGE 104
IMAGE 105
IMAGE 106
IMAGE 107
IMAGE 108
IMAGE 109
IMAGE 110