ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2559 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาการจัดการทั่วไป สาขาพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการปฐมวัย โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการและได้ให้โอวาทกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รายละเอียด

  • สถานที่: วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • วันที่: 20 ต.ค. 2559
  • โดย: ธีรัช นิสอน
  • จำนวน: 44 ภาพ
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4
IMAGE 5
IMAGE 6
IMAGE 7
IMAGE 8
IMAGE 9
IMAGE 10
IMAGE 11
IMAGE 12
IMAGE 13
IMAGE 14
IMAGE 15
IMAGE 16
IMAGE 17
IMAGE 18
IMAGE 19
IMAGE 20
IMAGE 21
IMAGE 22
IMAGE 23
IMAGE 24
IMAGE 25
IMAGE 26
IMAGE 27
IMAGE 28
IMAGE 29
IMAGE 30
IMAGE 31
IMAGE 32
IMAGE 33
IMAGE 34
IMAGE 35
IMAGE 36
IMAGE 37
IMAGE 38
IMAGE 39
IMAGE 40
IMAGE 41
IMAGE 42
IMAGE 43
IMAGE 44