โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปี 2560

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามกลุ่มงาน โดยมี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รายละเอียด

  • สถานที่: วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
  • วันที่: 28 ธ.ค. 2559
  • โดย: ธีรัช นิสอน
  • จำนวน: 18 ภาพ
IMAGE 1
IMAGE 2
IMAGE 3
IMAGE 4
IMAGE 5
IMAGE 6
IMAGE 7
IMAGE 8
IMAGE 9
IMAGE 10
IMAGE 11
IMAGE 12
IMAGE 13
IMAGE 14
IMAGE 15
IMAGE 16
IMAGE 17
IMAGE 18