ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก



ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 15 กันยายน  2560 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้


      กิจกรรมที่  1 : Check in “แชะ โพสต์ แชร์” (จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560)  ลุ้นรับรางวัลทุกสิ้นเดือน จำนวน 15 รางวัล


      กิจกรรมที่  2 : กิจกรรมแข่งขันเกมส์ตาไว (จัดกิจกรรมวันที่ 17 มิถุนายน 2560) รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2560 ชิงเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000 บาท, รางวัลที่ 2 มูลค่า 700 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 500 บาท


      กิจกรรมที่  3 : Happy Book Buffet ลุ้นโชคไม่อั้น (จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2560) ลุ้นรับรางวัลทุกสิ้นเดือน จำนวน 15 รางวัล
 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก

      - ทุก ๆ กิจกรรมสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเท่านั้น !
      - ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน เป็นเงินสดได้
      - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด