รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560


วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ภาคสมทบ วันศุกร์ - วันเสาร์ จำนวน 50 คน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

รายละเอียดแนบท้าย