รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศ ....วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

เรื่อง การรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสอนตำแหน่งอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 

รายละเอียด