หยุดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560


วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หยุดการเรียนการสอน ณ สถานที่จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 (วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)

 

ส่วนสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ