ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560


      ตามประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น

      บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดังรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย