ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2560


     
      ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 15 สิงหาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการอ่าน กิจกรรม Library Tour  กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด และกิจกรรมพี่สอนน้องรักการอ่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
 

กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์แห่งการอ่าน (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเท่านั้น!)

      กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

      1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการอ่าน” ทุกสิ้นเดือนที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น

      2. ตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล 10 รางวัล ติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องสมุด หรือ เพจ Library PNCC
 

กิจกรรมที่ 2 Library Tour (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

      1. รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 60 คน (รับสมัครวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561) หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/MEFxQVN47tDlHKG33 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

      2. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 

กิจกรรมที่ 3 การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561)

      กติกาเข้าประกวด

      1. ประกวดสร้างสื่อ (คลิปวิดีโอ) ในโจทย์ “ห้องสมุดที่ชอบ หนังสือที่ใช่ ” ให้นักศึกษาประกวดคลิปวิดีโอแนะนำห้องสมุดในมุมที่ตัวเองชอบหนังสือที่ใช่ โดยใช้ภาษาที่ตัวเองถนัด (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษามาลายู) ส่งเป็นไฟล์วิดีโอ 1 ชุด ฉบับเต็ม 3 - 5 นาที

      2. กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 ส่งผลงานในรูปแบบของ CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด ส่งผลงานได้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

      3. ประกาศผล วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

      4. ชิงเงินรางวัลที่ 1 จำนวน 1000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 700 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 500 บาท
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพี่สอนน้องรักการอ่าน (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 )

      กติกาเข้าร่วม

      1. รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีทุกสาขา จำนวน 30 คน

      2. จัดกิจกรรมพี่สอนรักการอ่าน เดือนละ 1 ครั้ง ในโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่