ประจำปีงบประมาณ 2560


# หลักสูตร
รายละเอียด
การรับสมัคร
1 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น รุ่นที่ 2
กำลังรับสมัคร...
2 เทคโนโลยีระบบก๊าซหมักชีวภาพ PVC ขนาดครัวเรือน
กำลังรับสมัคร...
3 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
กำลังรับสมัคร...
4 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น รุ่นที่ 1
เต็ม!
5 ช่างเสริมสวยเบื้องต้น
กำลังรับสมัคร...
6 ขนมอบเบเกอรี่
กำลังรับสมัคร...
7 การเพาะเห็ด
เต็ม!
8 ซูชิพารวย
จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
9 ขนมไทย
กำลังรับสมัคร...

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม