การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น รุ่นที่ 1

- ไม่มีข้อมูล -

รายละเอียด

  • รับจำนวน : 30 คน
  • ผู้สมัคร : 1 คน
  • เวลาอบรม : 48 ชั่วโมง
  • สถานะ : เต็ม!