การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น รุ่นที่ 2

- ไม่มีข้อมูล -

รายละเอียด

  • รับจำนวน : 30 คน
  • ผู้สมัคร : 2 คน
  • เวลาอบรม : 48 ชั่วโมง
  • สถานะ : กำลังรับสมัคร...