ติดต่อเรา

ที่อยู่
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์
0-7346-0205

โทรสาร
0-7346-0061

อีเมล
pattani-iccs@pncc.ac.th

PNCC Social