สาขาวิชาอิสลามศึกษา

[pdf-embedder url="http://pncc.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ปัตตานี-มคอ02-สาขาวิชาอิสลามศึกษา-เสนอสภาสถ.pdf" title="ปัตตานี มคอ02-สาขาวิชาอิสลามศึกษา เสนอสภาสถ"]