กฎระเบียบ ข้อบังคับ

[pdf-embedder url="http://pncc.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ระเยียบอนุปริญญา.pdf"]

[pdf-embedder url="http://pncc.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/ระเบียบเทียบโอน.pdf"]

[pdf-embedder url="http://pncc.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/สัมฤทธิบัตร.pdf"]