สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

[pdf-embedder url="http://pncc.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/หลักสูตร-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-2561-ผ่านสภาส.pdf" title="หลักสูตร-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-2561 ผ่านสภาส"]