วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

มีให้เลือก 8 สาขาวิชา 3 ศูนย์
เรียนที่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
– สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 60 คน
– สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 30 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ 30 คน
– สาขาวิชาการจัดการ 30 คน
– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 30 คน
– สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป 30 คน
– สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30 คน
– สาขาวิชาอิสลามศึกษา 30 คน

เรียนที่ ศูนย์สายบุรี
– สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 30 คน
– สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 30 คน

เรียนที่ ศูนย์โคกโพธิ์

– สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 30 คน
– สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30 คน

สมัครพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สมัครที่ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
(เปิดรับสมัครทุกวัน)

สมัครที่ ศูนย์สายบุรี (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน)
(รับสมัครเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

สมัครที่ ศูนย์โคกโพธิ์ (โรงเรียนวัดมะกรูด)
(รับสมัครเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

เปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2567
ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

เตรียมเงินค่าสมัครและขึ้นทะเบียน
ประมาณ 1,500 บาท (มีทอนจ่ะ)

สอบถามเพิ่มเติม www.pncc.ac.th
เพจ วชช.ตานี ไลน์แอด @pncc
โทรศัพท์ 073-460205

>>ระเบียบการรับสมัคร<<