วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม พ.ศ.2565

เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการ
5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
6. สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
7. สาขาวิชาอิสลามศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3ENEnKP
>> สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ <<
>> อ่านขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ <<